Język polski jest ważnym przedmiotem w każdym okresie edukacji młodych ludzi. Nauczyciele powinni prowadzić ciekawe lekcje i prezentować wiadomości w sposób zrozumiały dla uczniów. Nie każdy temat jest na tyle atrakcyjny, aby spowodować duże zainteresowanie młodzieży. Na każdej lekcji można jednak stosować atrakcyjne podręczniki, w tym książkę “To się czyta 2 (nowa podstawa programowa)” przygotowaną przez wydawnictwo Nowa Era.

Wygląd to nie wszystko

Podręcznik “To się czyta 2” powinien być stosowany przez uczniów w klasach trzecich szkół branżowych pierwszego stopnia. Przyciąga on uwagę uczniów już od pierwszego kontaktu. Książka została wydana na wysokiej jakości papierze i zawiera kolorowe strony uzupełnione dużą liczbą ilustracji. Najważniejsze kwestie do zapamiętania są wyróżnione kolorem lub odpowiednim krojem czcionki. Ułatwia to utrwalanie wiadomości lub przygotowanie do sprawdzianów.

Dodatkowo po każdym ważnym dziale uczniowie mają do dyspozycji podsumowania oraz praktyczne ćwiczenia powtórzeniowe. Autorzy sugerują też stosowanie alternatywnych źródeł informacji. Dzięki temu młodzież może rozszerzać swoją wiedzę samodzielnie w domu i przedstawiać swoje wnioski na kolejnych zajęciach z nauczycielem.

Rola języka na co dzień

Książka “To się czyta 2” to wspólne dzieło trzech autorek: Agnieszki Ciesielskej, Anny Klimowicz i Joanny Ginter. Skupiły się one na przedstawieniu problematyki występującej w dawnych dziełach literatury w taki sposób, aby było to zrozumiałe dla młodych osób wkraczających w dorosłe życie. W treści podręcznika można znaleźć nawiązania do świata współczesnego: tekstów literackich, popularnych seriali i filmów. Dzięki temu młodzież może łatwiej analizować postawy bohaterów poznawanych w szkole.

Każdy dział podręcznika “To się liczy 3” ma bardzo podobny układ. Polecenia formułowane są prostym językiem, ponadto w wielu miejscach stosowana jest nowoczesna infografika. Dzięki temu młodzież może uświadomić sobie dużą rolę języka polskiego w codziennym życiu, a także w przyszłej karierze zawodowej. Może być to wstęp do stałego rozwijania zainteresowań uczniów w zakresie nauk humanistycznych.